We-Grow

OM WE-GROW
OG CENTER FOR FINANSIEL DANNELSE FOR UNGE

Dannelse står skrevet ind i både Folkeskole- og Gymnasieloven, men de fleste forlader en ungdomsuddannelse uden forståelse for de mest basale økonomiske begreber. Unge mennesker kommer relativt sent i kontakt med en finansiel rådgiver, og ofte først i forbindelse med lån til bolig – alt for sent! Der er behov for finansiel dannelse. Dette underbygges af undersøgelser fra TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk – se vores gennemgang her: We-Grow rapport om Behovet for Finansiel Dannelse.

We-Grow introducerer økonomisk indsigt, som en del af grunduddannelsen, så de unge mennesker bliver rustet til at tage fornuftige beslutninger i privatøkonomien og på boligmarkedet.

Center for Finansiel Dannelse for Unge er en online læringsplatform og vores svar på behovet for finansiel dannelse for unge i hele Danmark. 100% bygget og drevet af de frivillige kræfter i foreningen for finansiel dannelse for unge, We-Grow.

Hvad er We-Grow?

We-Grow er en uvildig, apolitisk og ikke-kommerciel forening, der udvikler og formidler finansiel dannelse for unge i hele Danmark.

Finansiel dannelse er en forudsætningen for balance i livet,
mad på bordet og tag over hovedet. Forståelse for de mest basale økonomiske begreber og økonomiens bredere sammenhæng i Danmark er en kompetence for alle, men det er ikke alle der har den.

 

De fleste unge forlader en ungdomsuddannelse uden. De starter deres voksentilværelse uden at vide hvordan man lægger et budget eller hvor vigtigt det er. Privatøkonomi er oven i købet tabubelagt for mange unge – specielt hvis den skranter – og mange med ondt i finanserne har derfor ofte svært ved at række ud. Det gør We-Grow noget ved!

 

Vi tilbyder kurser og undervisningsforløb der klæder de unge på til at forstå og styre deres privatøkonomi, tage finansielle beslutninger på et kvalificeret vidensgrundlag, og deltage i samfundsdebatten og -udviklingen. Finansiel dannelse er fundamentalt for at skabe innovative og stærke løsninger til den fremtid de unge skal bygge og leve i. Fremtiden tilhører de unge!

 

Nysgerrig på hvordan vi griber det an?

Hvem er We-Grow?

We-Grow har en ledelse bestående af en Bestyrelse og et Advisory Board. Vi har et Dagligt team, der sammen med Ungepanelet – hjertet i foreningen – står for foreningens aktiviteter og varetager den daglige drift.

Foreningen er stiftet af Karin Lund-Frank, som har samlet disse erfarne og stærke kompetencer med tanke på diversitet og dermed den bedst mulige platform for unge og den finansielle dannelsesrejse som We-Grow ønsker at give unge under 30 år.

 

Vi er mange fordelt over hele landet. Så når vi ikke mødes fysisk, så er vi sammen i cyberspace.

 

Udover ovennævnte hold trækker vi på Finansforbundets erfarne senior medlemmer til undervisning og kyndig vejledning.

 

Skal vi komme ud og undervise på din skole? Eller er du virksomhed der vil gøre noget for samfundet og styrke din CSR-profil?

Organisationerne herover støtter uvildig, apolitisk og ikke-kommerciel finansiel dannelse for unge igennem We-Grow på forskellige måder, og ingen af dem har direkte indflydelse på undervisningens indhold eller foreningens virke.

”all transformation is linguistic, if you want to change the world you have to change the communication”

Karin Lund-Frank

Direktør og stifter af We-Grow og CFDU

Karin er uddannet i den finansielle sektor og har efterfølgende uddannet sig på universiteter i Danmark og USA med fokus på kommunikation som værktøj til forandring mellem kulturer, i organisationer og mellem mennesker. Efterfølgende er det teoretiske grundlag udbygget med endnu en master fra Linkøping Universitet som Change agent – med fokus på læring gennem ledelse og forståelse af inddragelse af alle ressourcer fx genderdiversity, intersektionalitet.

Innovation og retfærdighed har været en rød tråd gennem årerne. Først gennem udviklingen af Børs-spillet der blev introduceret af BG Bank, Penge og Privatøkonomi samt Børsen tilbage i 1990érne. Denne aktivitet var med til at gøre handel med aktier tilgængelig og forståelig for alle og altså ikke kun forbeholdt de få. Spillet eksisterer stadig under navnet Aktie-spillet. Efterfølgende var hun medstifter af mybanker.dk, en portal der sikre transparens i pengeinstitutters priser på låne-ydelse (ÅOP). I 2019 stiftede Karin foreningen We-Grow – finansiel dannelse for unge, netop for at sikre en demokratisk og ikke-kommerciel adgang til finansiel viden for unge i Danmark.