We-Grow

FILOSOFI
OG UNDERVISNINGSKONCEPT

Det økonomiske sprog

Målet med undervisningen er at give de unge et økonomisk ordforråd og begrebsapparat, et økonomisk sprog, så de bliver i stand til at tale om og tænke over økonomiske spørgsmål, gøre sig begreb om deres egen økonomi, deltage i samfundsdebatten og dermed demokratiet. I undervisningen gennemgår vi blandt andet:

– Hvad en lønseddel indeholder

– Hvordan man udarbejder et budget

– Hvordan boligmarkedet fungerer

– Hvordan skattesystemet fungerer

– Hvilke typer lån der findes, og hvad de koster

Den økonomiske adfærd

Ægte adfærdsforanding kommer indefra, og derfor går vi i dialog med de unge om hvilken rolle penge spiller i deres egen livsverden, og vi spiller der simulerer svære finansielle livssituationer og valg. På den måde opnår de unge indsigt i deres personlige finansielle relationer, kompetencer og handlemønstrer, samtidig med at snak om privatøkonomi aftaburiseres og det bliver cool at have styr på privatøkonomien, sejt at sige nej til overforbrug og fedt at have en opsparing eller investering.

Ung til ung, og så de ældre

Unge taler bedst med andre unge, og det er et eksplicit mål at de unge med tiden skal overtage arbejdet i foreningen. Derfor har vi skabt Ungepanelet, hvor vi inddrager de unge i arbejdet i foreningen. Herudover deltager der altid minimum to personer i undervisningen – en ældre og en yngre. Det giver et mere dynamisk læringsrum, hvilket højner kvaliteten, og det så giver det mulighed for at bygge bro over eventuelle generationskløfter.

 

Uvildigt, apolitisk og ikke-kommercielt

Vores mål er at fremme unges finansielle dannelse, hverken mere eller mindre. Vi lader os ikke påvirke af andre interesser, hverken politiske eller kommercielle. I vores undervisning beskriver vi det finansielle landskab og fortæller om mulige konsekvenser af finansielle valg, men vi anbefaler aldrig det ene frem for det andet.  For at sikre, at vores koncept forbliver uvildigt, apolitisk og ikke-kommercielt, har vi nogle retningslinjer vores undervisere skal følge – se dem her.

Læringsplatform, blended learning og spil

CFDU er under stadig udvikling. Er du så heldig at modtage vores undervisning på din skole, så får du automatisk et medlemskab i We-Grow, så du kan fortsætte din finansielle dannelsesrejse her på platformen efter undervisningsforløbet er slut. Læs mere om læringsplatformen og medlemsfordelene her. Vi har tilknyttet dygtige folk, programmører, grafikere og vi har nogle spændende projekter i ilden, som vi ikke kan vente med at annoncere mere om. Vi arbejder blandt andet på et digitalt og analogt brætspil!

Følgeforskning

Vi evaluerer efter hvert undervisningsforløb for at optimere undervisningsmaterialerne og -metoden, og sikre at undervisningen er vedrørende, inspirerende og effektiv.

Netværk

Vores team er fordelt over hele landet, og vi arbejder konstant for at bygge og vedligeholde et stærkt netværk, netop for at sikre, at vi har de sejeste og mest kreative hjerner i arbejdet med finansiel dannelse – og her er Ungepanelet igen en uundværlig resurse, tak til jer! 🙂

FN’s Verdensmål…

…blev vedtaget i 2015 og består af 17 mål for bæredygtig udvikling for mennesker og planeten, som vi gerne skulle nå inden 2030. Og det handler blandt andet om økonomisk marginalisering, ulighed og fattigdom, og det ved vi noget om i We-Grow.

Finansiel dannelse for unge er med til at sikre målene

En sund økonomi og et bæredygtigt samfund består af ansvarlige borgere, og en forudsætning for ansvar er viden. Derfor står der under verdensmål nr. 12, at mennesker alle steder skal have den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. For os i We-Grow er det selvsagt, at viden om basale privat- og samfundsøkonomiske mekanismer er en helt essentiel del af en (4) kvalitetsuddannelse og en mulighedsbetingelse for (12) ansvarlige forbrugs- og produktionsvaner.