We-Grow

EXECUTIVE ADVISORY BOARD AF UNGE FOR UNGE

Velkommen til We-Grows Executive Advisory Board, der rummer vigtige repræsentanter for ungdommen i Danmark, nemlig de studerendes elevorganisationer. Elevorganisationer fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser støtter op om unges ret til viden og finansiel dannelse. De bidrager hver især med vigtig viden omkring unge og deres økonomi lige fra studieøkonomi til at etablere sig i et ungt voksenliv med budget, bolig og buffer.

Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning
DGS

DGS er en national, uafhængig elevpolitisk organisation. Vi repræsenterer landets gymnasieelever og deres holdninger og understøtter elever og elevråd i deres elevdemokratiske arbejde.

Handelsskoleelevernes Landssammenslutning
HL

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og HHX-elever. Organisationens formål er at varetage vores fælles interesser. Det kan f.eks være over for skoleledelsen, politikere eller andre steder hvor vi kan få indflydelse til at gøre vores handelsskoler bedre.

Erhvervsskolerne Elevorganisation
EEO

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) repræsenterer elever fra de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX. Det er os, der varetager elevernes interesser og holdninger i den offentlige debat.

Danske Erhvervsakademier Studenterorganisation
DESO

DESOs vision er at styrke erhvervsakademistuderendes stemme i samfundet. At udvikle synergier med relevante uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer og erhvervsliv. At sikre retfærdige og ligeværdige muligheder samt rettigheder for alle landets erhvervsakademistuderende. At skabe den bedst mulige kvalitet i uddannelse på alle Danmarks erhvervsakademier. At blive en bredt forankret og sikre stærk repræsentation af alle studerende på de danske Erhvervsakademier.

Danske Studerendes Fællesråd
DSF

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende på videregående uddannelser i Danmark. Gennem 20 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932. DSF er en paraplyorganisation for 20 medlemsorganisationer, der består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.

Organisation for Professionshøjskolestuderende
OPS

Som studenterorganisation går vi på flere ben. Vi deltager både i den nationale uddannelsespolitiske debat, ligeså vel som vi arbejder med konkrete projekter, som skaber positive forandringer i de studerendes liv, men vi arbejder også med den lokale organisering hos vores medlemsorganisationer - de professionshøjskolestuderendes studenterråd - for at sikre de studerendes indflydelse lokalt, på deres uddannelsesinstitutioner.

Polyteknisk Forening
PF (DTU)

Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, er studenterorganisationen ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). PF er med sine 175 år på bagen, en traditionsrig forening, der er stærkt forankret i DTU’s kultur og har stor indflydelse på universitetet.