We-Grow

ÅBENT BREV
TIL PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

Finansiel dannelse på finansloven betyder penge på skoleskemaet, og derfor har We-Grow sendt et åbent brev med støtte fra elevorganisationerne Danske Studerendes Fællesråd, Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Polyteknisk Forening, Studenterforum UC og Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation til børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil. Læs brevet her, og se elevorganisationerne der støtter op herunder:

Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning
DGS

DGS er en national, uafhængig elevpolitisk organisation. Vi repræsenterer landets gymnasieelever og deres holdninger og understøtter elever og elevråd i deres elevdemokratiske arbejde.

Handelsskoleelevernes Landssammenslutning
HL

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og HHX-elever. Organisationens formål er at varetage vores fælles interesser. Det kan f.eks være over for skoleledelsen, politikere eller andre steder hvor vi kan få indflydelse til at gøre vores handelsskoler bedre.

Erhvervsskolerne Elevorganisation
EEO

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) repræsenterer elever fra de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX. Det er os, der varetager elevernes interesser og holdninger i den offentlige debat.

Danske Erhvervsakademier Studenterorganisation
DESO

DESOs vision er at styrke erhvervsakademistuderendes stemme i samfundet. At udvikle synergier med relevante uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer og erhvervsliv. At sikre retfærdige og ligeværdige muligheder samt rettigheder for alle landets erhvervsakademistuderende. At skabe den bedst mulige kvalitet i uddannelse på alle Danmarks erhvervsakademier. At blive en bredt forankret og sikre stærk repræsentation af alle studerende på de danske Erhvervsakademier.

Danske Studerendes Fællesråd
DSF

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende på videregående uddannelser i Danmark. Gennem 20 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932. DSF er en paraplyorganisation for 20 medlemsorganisationer, der består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.

UC Studenterforum
SFUC

Studenterforum UC er det overordnede studenterpolitiske organ for alle professionshøjskoler. Vi repræsenterer de studerendes interesser fra de seks professionshøjskoler; UCN, UCL, Københavns Professionshøjskole, Absalon, UC Syd, VIA der er medlem af de af Studenterforum UC anerkendte studenterforeninger. Vi arbejder for at sikre gode faglige, sociale og fysiske rammer på alle uddannelserne med en forståelse for hinandens respektive opbygninger, erfaringer o.l.

Polyteknisk Forening
PF (DTU)

Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, er studenterorganisationen ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). PF er med sine 175 år på bagen, en traditionsrig forening, der er stærkt forankret i DTU’s kultur og har stor indflydelse på universitetet.